Výlety

chriby

Horské pásmo Chřiby

vytváří pomyslnou hranici mezi severně položenou rovinou Hané a jižními rovinami Slovácka. Chřiby jsou velmi zajímavou oblastí z hlediska přírodovědného i historického. Nalezneme zde velmi hodnotné krajinářské lokality, romantická lesní zákoutí, skaliska, studánky, potoky, hluboká údolí i místa s dalekým rozhledem.

Na kole, koni či pěšky lze v nenáročném terénu podnikat výlety k historickým památkám, přírodním zajímavostem i skalním masivům.

Více informaci na www.chriby.cz

 

buchlov

Buchlov

Nepřehlédnutelnou dominantou Chřibů je hrad Buchlov, který se tyčí na úzkém skalnatém hřebenu kopce nad Buchlovicemi v nadmořské výšce 509 metrů. Byl založen českým králem v první polovině 13. století jako strategicky obranná pevnost a správní středisko se soudní pravomocí a tzv. loveckým právem. Návštěvníkům je k dispozici několik prohlídkových tras včetně trasy pro děti.

Hned na protilehlém kopci než leží hrad Buchlov, se nachází ranně barokní kaple svaté Barbory, lidově zvaná Barborka. Byla vystavěna koncem 17. století a sloužila jako rodová hrobka pro majitele buchlovského panství.

Více informaci na www.hrad-buchlov.cz

 

buchlovice

Buchlovice

Nedaleko majestátního hradu Buchlova leží zámek Buchlovice, který patří k nejvýznamnějším barokním šlechtickým sídlům na území České republiky. Traduje se, že tehdejší majitel panství, Jan Dětřich z Petřvaldu, začal zámek stavět jako galantní dar své manželce Anežce Eleonoře z italského rodu Collona, pro kterou byl hrad Buchlov příliš chladný. Zámek je vystavěn ve stylu italského baroka podle projektu Domenica Martinelliho a jde o jeden z nejkrásnějších komplexů svého druhu u nás.

Více informací na www.zamek-buchlovice.cz

 

cimburk

Cimburk

Zřícenina gotického hradu se nachází na návrší nad vodní nádrží asi 5 km od obce Koryčany.

Od počátku 18. století byl hrad pustý, postupně začal chátrat a o jeho záchranu se lidé pokoušeli ve třicátých a v padesátých letech dvacátého století. Nyní se o hrad stará občanské sdružení Polypeje. Z hradu Cimburka je nádherná vyhlídka na panorama Chřibů.

Více informací na www.cimburk.cz

 

klimentek

Hradisko svatého Klimenta

nebo hora svatého Klimenta (místní pojmenování Klimentek) je poutní místo a významná archeologická lokalita, která je spojována s cyrilometodějskou tradicí. Leží na dobře přístupném místě, 4 km od obce Osvětimany.

Více informací na www.klimentek.cz

 

archeo_modra

Archeoskanzen Modrá

Nedaleko Uherského Hradiště, na silnici Staré Město -Velehrad můžete najít velkomoravské sídliště středního Pomoraví – Archeoskanzen Modrá. Skanzen žije každodenním životem, naučnými představeními, programy, pokusnými tavbami kovů, výrobou keramiky, zemědělskou výrobou i neustále prováděným archeologickým výzkumem. Přijeďte a poznejte naši dávnou minulost.

Více informací www.archeoskanzen.cz

 

tunel_modra

Vodní tunel Modrá

V Modré u Velehradu můžete navštívit také největší sladkovodní prosklený tunel v přírodě v Evropě, který vás povede pod hladinou rybníka. Kolem sebe tak prosklenou stěnou uvidíte život v potoce, ve velké tůni s chladnomilnými rybami nebo pod hladinu mokřadu.

Více informací na www.zivavodamodra.cz

 

velehrad

Velehrad

je obec, která se nachází mezi výběžky Chřibů 7 km od Uherského Hradiště v jednom z nejmalebnějších koutů Slovácka. Najdete zde nejstarší cisterciácké opatství na Moravě. Od roku 1890 patří jezuitům a je každoročně 5. července cílem Národní pouti na Velehradě, která se koná u příležitosti svátku svatých Cyrila a Metoděje.

Více informací www.velehrad.cz

 

brdo

Rozhledna Brdo

Nejvyšším bodem Chřibů je Brdo (586,7 m.n.). V roce 2004 zde byla slavnostně otevřena nejvyšší kamenná rozhledna na Moravě, ze které můžete dohlédnout na Roháče, Malou Fatru, Jeseníky a samozřejmě Beskydy, Vsetínské vrchy a Malé či Bílé Karpaty.

 

skanzen_straznice

Skanzen Strážnice

Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy ve Strážnici je muzeum v přírodě, ve kterém jsou návštěvníkům zpřístupněny areály moravských Kopanic, luhačovického Zálesí, Horňácka, vodních staveb, vinohradnických staveb a lučního hospodářství. Návštěvní sezóna je v průběhu roku obohacena o několik tématicky laděných pořadů, ve kterých se návštěvník může seznámit s tradičními lidovými řemesly, lidovými zvyky a obyčeji v průběhu kalendářního roku.

Více informace na www.skanzen.nulk.cz

 

batakanal

Baťův kanál

Baťův kanál je historická vodní cesta vybudovaná v letech 1934-1938, která spojovala Otrokovice s Rohatcem. V dnešní době je téměř celá vodní cesta v délce 52 km opravena a umožněna jak pravidelná, tak i turistická vodní doprava mezi Otrokovicemi a Petrovem, případně Skalicí (Slovensko). Turisté mohou využít služeb 8 přístavů a 16 přístavišť, mnoha půjčoven lodí, loděk i hausbótů.

Více informací na www.batacanal.cz

 

zamek_kromeriz

Zámek Kroměříž

Arcibiskupský zámek v Kroměříži patří mezi přední kulturně historické památky na Moravě a hlavním magnetem návštěvníků historického komplexu, v rámci něhož byl spolu se svými zahradami zapsán v roce 1998 na seznam Světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Více informací na www.zamek-kromeriz.cz

 

zoo_lesna

ZOO Lešná

ZOO Lešná ve Zlíně má téměř 48 ha expozičních ploch a chová kolem 200 druhů zvířat. Expozice zahrady jsou velmi citlivě zasazeny do prostředí historického zámeckého parku, ve kterém roste více než 1140 druhů dřevin a okrasných bylin. Areál je členěn do zoogeografi ckých oblastí, takže jeho návštěvníci poznají typické a nejznámější zástupce zvířat čtyř světadílů – Afriky, Asie, Austrálie a Jižní Ameriky. Výběhy co nejvěrněji napodobují původní domovinu chovaných zvířat.

Více informací na www.zoozlin.eu

 

 
sklep_u_marka (5K) 2019 © Sklep u Marka
Syrovín 107
696 84
okres Hodonín
email: info@sklepumarka.cz
mobil: 774 773 963
Rezervace | iz
pix
zavorka_2 (1K)
pix
google_mapa (5K)
facebook (3K)
you_tube (4K)
pix
poloha na Mapy.cz